บริษัท ไทยบำรุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน นำเข้าจากต่างประเทศ จากอดีตถึงปัจจุบัน เราได้เติบโตมาในวงการไฟฟ้าด้วย ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน จนได้รับการยอมรับจาก บริษัท ร้านค้า โรงงานและหน่วยงาน ต่างๆว่าเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากทั่วทุก มุมโลก

กว่า 36 ปี ที่บริษัทเติบโตมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ก่อให้เกิดกลุ่ม ไทยก รุ๊ป อันประกอบไปด้วย 8 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ไทยบำรุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็คตริค จำกัด
3. บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็คตริค มีนบุรี จำกัด
4. บริษัท ไทยสถาพรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. บริษํท ไทยสวิทชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด
6. บริษัท ไทยแอดวานซ์ เซลล์ แอนดเซอร์วิสจำกัด
7. บริษัท ไทยออโตเมชั่น จำกัด
8. บริษัท ระบบไฟฟ้าไทย จำกัด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบัน บริษัทไทยบำรุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัทในกลุ่ม "ไทยกรุ๊ป" ยังคงยืนหยัดที่จะรักษาจุดมุ่งหมายเดิมในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้า คุณภาพ เพื่อความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน