Thai Bumroong
present "TAMCO"
Industry storage
Racking System

Design Process

ออกแบบตามมาตรฐานสากลโดยโปรแกรม Auto cad ในการออกแบบโครงร่างของชิ้นส่วน และทำการออกแบบโครงสร้างการรับน้ำหนักโดยใช้โปรแกรม SP FRAME และโปรแกรมออกแบบโครงสร้างเพื่อช่วยทำการออกแบบ หลังจากออกแบบชิ้นส่วนจะถูกทดสอบการรับน้ำหนักจริงเพื่อเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐานการออกแบบ เราใช้มาตรฐานสากลดังนี้
1. SEMA (Storage Equipment and Manufacturer Association) 
2. EN-15620, Steel Static Storage Systems Adjustable Pallet Racking (Tolerances Deformations and Clearances) 
3. EN-15635, Steel Static Storage Systems (Application and Maintenance of Storage Equipment) 
4. BS-EN-15512, steel static storage system

Micro rack system

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากโดยน้ำหนักที่วางไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อชั้น สินค้าที่วางเป็นกล่อง หรือเป็นชิ้น โดยสามารถใช้ร่วมกับกล่องอะไหล่เพื่อสะดวกกับการแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่
โครงสร้างของไมโครแร็คทำจากเหล็กแผ่นผ่านการรีดขึ้นรูปเป็นหน้าตัดตัวที และชิ้นส่วนอื่น ๆ จะผ่านขั้นตอนการพับแผ่นชั้น โดยแผ่นชั้นจะสามารถปรับระดับได้โดยฝ่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

* ขนาดมาตราฐาน กว้าง (W) 1000-1200 x ความลึก (D) 300-600 x ความสูง (H) 1500-3000 mm.
* เสาผลิตจากการขึ้นรูปเป็นตัว T ความหนาเสาตั้งแต่ 1.8-2.0 มม.
* ด้านข้าง และด้านหลังแผงสามารถเลือกเป็นสเตย์, แผ่นทึบ หรือตาข่าย
* แผ่นชั้นผลิตจากเหล็กหนา 0.7-1.0 มม. เสริมแผ่นกระดูกด้านล่าง
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อชั้น 100 - 300 kg
* ใช้วางสินค้าอะไหล่ในสโตร์ และสามารถต่อเติมเพิ่มจำนวนชั้นได้สูงสุด 4 ชั้นโดยมีแผ่นทางเดินระหว่างชั้น 

TBE

Medium rack system

ชั้นวางสินค้า Selective rack เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First in -First out ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนัก 1000-2000 กิโลกรัมต่อพาเลท โดยสินค้าจะวางบนพาเลท ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าทุกๆ ประเภททั้ง Dry storage และ Could storage และสามารถใช้ได้กับรถโฟรลิพท์ทุกประเภท ขนาดโครงสร้างของ Selective rack ประกอบด้วยแผงเสา ซึ่งมีขนาดหน้าเสาให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 70, 85, 100 และ 115 มม. และมีคาน ให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาด ตั้งแต่ 75, 100, 125 และ 150 มม. ตามน้ำหนักของสินค้าที่วาง

* ขนาดมาตราฐาน กว้าง (W) 1200-2000 x ความลึก (D) 600-1000 x ความสูง (H) 1500-4000 mm.
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อชั้น 300 - 800 kg
* ใช้วางสินค้าอะไหล่ในสโตร์ และสามารถต่อเติมเพิ่มจำนวนชั้นได้สูงสุด 4 ชั้นโดยมีแผ่นทางเดินระหว่างชั้น
* แผ่นปูบนชั้นสามารถเลือกได้ระหว่าง ไม้อัด, แผ่นเหล็ก, ปาติเคิลบอร์ด หรือ วีว่าบอร์ด 

TBE

Selective rack

ชั้นวางสินค้า Selective rack เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First in -First out ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนัก 1000-2000 กิโลกรัมต่อพาเลท โดยสินค้าจะวางบนพาเลท ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าทุกๆ ประเภททั้ง Dry storage และ Could storage และสามารถใช้ได้กับรถโฟรลิพท์ทุกประเภท ขนาดโครงสร้างของ Selective rack ประกอบด้วยแผงเสา ซึ่งมีขนาดหน้าเสาให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 70, 85, 100 และ 115 มม. และมีคาน ให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาด ตั้งแต่ 75, 100, 125 และ 150 มม. ตามน้ำหนักของสินค้าที่วาง

* ขนาดมาตราฐาน กว้าง (W) 2300-4000 x ความลึก (D) 800-1800 x ความสูง (H) 2025-12000 mm.
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อชั้น 1000 - 6000 kg
* ใช้วางสินค้าในสโตร์หลัก หรือในพื้นที่รับจ่ายสินค้า
* ระบบการเข้า-ออก สินค้าเป็นระบบ First in-First out ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีกำหนดวันหมดอายุ
* ชั้นวางสินค้าสามารถใช้กับพาเลทสองทาง หรือพาเลทสี่ทางได้
* ระบบ selective rack เหมาะกับรถโฟรลิฟท์แบบ counter balance ให้ความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน

TBE

Drive-in rack system

ชั้นวางสินค้าไดร์อินแร็ค เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First in – Last out โดยในแถวเดียวกันจะเป็นสินค้าเดียวกัน ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้สินค้าที่มี SKU ไม่มากแต่มีจำนวนต่อ SKU มาก สินค้าที่วางจะมีน้ำหนัก 1000-2000 กิโลกรัมต่อพาเลท โดยสินค้าจะวางบนรางรับพาเลท ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าทุกๆ ประเภททั้ง Dry storage และ Cold storage และสามารถใช้ได้ดีกับรถโพรลิพท์ประเภท Counter balance หรือ Reach truck
โครงสร้างหลักของไดร์อินแร็ค ประกอบด้วยแผงเสา ซึ่งมีขนาดหน้าเสาให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 70, 85, 100 และ 115 มม. และมีรางรับพาเลท โดยมีรูปแบบ 2 ชนิด คือ รางฉาก และ รางสโลบ การจัดเก็บสินค้าทำได้โดยขับรถเข้าไปในช่องและวางสินค้าบนรางรับพาเลท

* ขนาดมาตราฐาน กว้าง (W) 1300-1400 x ความลึก (D) 2000-6000 x ความสูง (H) 3000-12000 mm.
* ความสูงของชั้นสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ 2-5 พาเลท
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อพาเลท 1,000 - 2,000 kg
* ใช้วางสินค้าในสโตร์หลัก หรือในคลังสินค้าห้องเย็น ที่ต้องการปริมาณสินค้าจำนวนมาก
* ระบบการเข้า-ออก สินค้าเป็นระบบ First in-Last out ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่ผลิตเป็น Batch หรือเป็น Lot
* ชั้นวางสินค้าสามารถใช้กับพาเลทสองทาง หรือพาเลทสี่ทางได้
* ระบบ Drive-in rack เหมาะกับรถโฟรลิฟท์แบบ counter balance หรือ Rech Truck ให้ความยืดหยุ่นสูง

TBE

Cantilever rack system

ชั้นวางสินค้าชนิดมีแขนยื่นออกมา สินค้าดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับการวางสินค้าที่มีรูปทรงยาว ๆ เช่นท่อเหล็ก, เหล็กแผ่นยาว, ไม้อัด, ท่อประปา เป็นต้น แขนที่ยื่นออกมาสามารถวางแผ่นเหล็ก ไม้อัด หรือคานลึกเพื่อรองรับสินค้ากรณีมีสินค้าความยาวหลากหลายรูปทรง การรับน้ำหนักสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ชั้นละ 500-2000 กิโลกรัม และความยาวแขนได้ตั้งแต่ 300-1200 มม. การนำไปใช้งานสินค้า สามารถใช้ร่วมกับรถโฟรลิฟท์ ทั่วไปหรือโพรลิฟท์ชนิดสไลด์ข้าง 

* ขนาดมาตราฐาน กว้าง (W) 1200-5500 x ความยาวแขนอาร์ม (D) 300-1000 x ความสูง (H) 2025-7500 mm.
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อชั้น 1000 - 6000 kg
* สินค้าที่เป็นท่อนยาวๆ เช่น เหล็กเส้น, อลูมิเนียมเส้น, ท่อประปา
* ระบบการเข้า-ออก สินค้าเป็นระบบ First in-First out ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่ม
* ระบบ cantilever rack ใช้กับรถโฟรลิฟท์ counter balance, reach truck หรือ Over head crane เพื่อนำสินค้าเข้าออก  

TBE

VNA rack system

ชั้นวางสินค้า Selective rack ที่ถูกออกแบบมาโดยเพิ่มไกด์นำทางโฟรลิฟท์ติดอยู่ด้านล่าง การจัดเก็บสินค้าใช้จัดเก็บสินค้าทั่วไปเป็นระบบ First in -First out เหมือนกับ Select rack แต่มีจุดเด่นที่สามารถจัดสินค้าได้สูงมากกว่า Selective rack น้ำหนักสินค้าที่วางได้อยู่ระหว่าง 1000-2000 กิโลกรัมต่อพาเลท
รถโฟรลิฟท์ สำหรับระบบดังกล่าว จะใช้รถแบบ VNA (Very Narrow Aisle) ซึ่งจะยกที่ความสูงได้ถึง 11-12 เมตร โดยตัวงาตักสินค้าจะสวิงซ้าว-ขวาได้ โดยไม่ต้องกลับรถในช่องทางวิ่ง

TBE

Push Back rack system

ชั้นวางสินค้าชนิดมี Dolly หรือโรลเลอร์ สำหรับวางพาเลท สินค้าดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับการวางสินค้าแบบ First in - First out โดยที่รถไม่ต้องเข้าไปในช่องเหมือนกับไดร์อินเร็ค เหมาะกับสินค้าทุกๆ ประเภท ยกเว้น สินค้าที่มีกำหนดอายุของสินค้า เช่น อาหาร เป็นต้น การรับน้ำหนักสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ 1000-2000 กิโลกรัมต่อพาเลท ความลึกตั้งแต่ 2-5 พาเลท และ ความสูงของชั้นได้ตั้งแต่ 2-6 ชั้น การนำไปใช้งานสินค้า สามารถใช้งานร่วมกับรถโฟรลิฟท์ทั่วไปหรือโฟรลิฟท์ Reach truck 

* ขนาดมาตราฐาน กว้าง (W) 1200-1500 x ความลึก (D) 3600-7200 x ความสูง (H) 4050-12000 mm.
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อชั้น 1000 - 2000 kg
* ใช้วางสินค้าที่ไม่มีกำหนดอายุของสินค้า
* ระบบการเข้า-ออก สินค้าเป็นระบบ First in-Last out เหมาะกับสินค้าที่มี SKU มากแต่ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บมาก
* ระบบ push back rack เหมาะกับรถโฟรลิฟท์แบบ counter balance, reach truck เพื่อนำสินค้าเข้าออก  

TBE

Slide rack system

ชั้นวางสินค้าสไลด์แร็ค เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First in-First out โดยมีแผ่นลิ้นชักดึงเข้า-ออก สินค้าที่จัดเก็บส่วนมากจะเป็นแม่พิมพ์, อุปกรณ์อะไหล่ขนาดใหญ่ ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้สินค้าที่มี SKU เดียวและมีจำนวน ต่อ SKU เดียวหรือไม่มากสินค้าที่วางจะมีน้ำหนัก 1000-4000 กิโลกรัมต่อชั้น ระบบนี้จะเหมาะกับคลังสินค้า Dry storage และสามารถใช้ได้ดีกับรถโฟรลิฟท์ ประเภท Counter balance, Reach truck หรือเครน ในการนำสินค้าเข้า-ออก

* ขนาดมาตราฐาน กว้าง (W) 1200-1500 x ความลึก (D) 1000-1500 x ความสูง (H) 2025-4050 mm.
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อชั้น 1000 - 3000 kg
* ถาดรองรับสามารถดึงออกมาเพื่อวางสินค้า โดยสามารถดึงออกมาได้ถึง 70% ของความลึก
* จำนวนชั้นต่อ Bay สามารถทำได้สูงสุด 5 ชั้น
* ใช้วางสินค้าที่เป็นแม่พิมพ์, อะไหล่เครื่องจักร หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร
* ระบบการเข้า-ออก สินค้าเป็นระบบ First in-First out ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีจำนวน SKU น้อยและมีจำนวนสินค้าน้อยมาก
* ระบบ slide rack เหมาะกับรถโฟรลิฟท์แบบ counter balance, over crane หรือ manual stacker เพื่อนำสินค้าเข้าออก
* ป้ายบอกตำแหน่งชั้น (Location sign) 

TBE

Mezzanine Floor

ชั้นลอยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับสินค้าในระบบจัดเก็บเช่น หรือใช้โดยอิสระไม่ต้องมีระบบจัดเก็บ โครงสร้างชั้นลอยทำมาจากเหล็กขึ้นรูปไม่ผ่านการออกแบบคำนวณตามมาตราฐาน การยึดต่อกันของโครงสร้างใช้วิธี โดยไม่มีการเชื่อมที่หน้างาน โครงสร้างชั้นลอยสามารถถอดประกอบเพื่อย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ตามต้องการ การรับน้ำหนักของชั้นลอยสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ 300-1000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร พื้นชั้นลอยสามารถเลือกชนิดแผ่นเพื่อปูได้ตั้งแต่ ไม้อัด แผ่นเหล็กพับขึ้นรูป เหล็กแผ่นลาย วีว่าบอร์ด หรือตะแกรงโปร่ง 

* ขนาดความกว้างระหว่างเสา (W) 3000-6000 x ความยาวระหว่างเสา (D) 3000-6000 x ความสูง (H) 2500-6000 mm.
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้บนชั้นลอย 300 - 1000 kg/ตร.ม.
* โครงสร้างเป็นระบบประกอบน็อคดาวน์ (Knock down) สามารถติดตั้งโดยไม่มีการตัดต่อที่หน้างาน และสามารถย้ายสถานที่ติดตั้งใหม่ได้โดยง่าย
* ระบบการเข้า-ออก สินค้าเป็นระบบ First in-First out ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีจำนวน SKU มากแต่ต้องการพื้นที่จัดเก็บมาก
* ระบบ mezzanine floor เหมาะกับรถโฟรลิฟท์ทุกประเภทเพื่อนำสินค้าเข้าออก และใช้วางสินค้าได้ทุกประเภท
* พื้นชั้นลอยมีให้เลือกหลากหลาย เช่น ไม้อัด, วีว่าบอร์ด, แผ่นเหล็กตะแกรงแบบโปร่ง, แผ่นเหล็กทึบ 

TBE

Carton Flow rack

ชั้นวางสินค้าดังกล่าวถูกออกแบบมาจากพื้นฐาน Selective rack และ Medium rack โดยการเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน เช่น ชุดรางโรลเลอร์ โรลเลอร์ ระบบชะลอความเร็วพาเลท และระบบเบรคทางกล (Mechanical stopper) โดยการเพิ่มจะทำให้ระบบดังกล่าวสามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นจากเดิม ระบบดังกล่าวใช้กับสินค้าที่เป็น First in - First out โดยเหมาะกับ SKU มาก ๆ แต่จำนวนพาเลทต่อ SKU ไม่มาก  ชนิดสินค้าสามารถใช้กับสินค้า Dry storage ทุกๆ ชนิด แต่ไม่เหมาะกับการเก็บในห้องเย็น ระบบ Flow rack สามารถใช้กับสินค้าได้ตั้งแต่ 50-2000 กิโลกรัมต่อพาเลท และสามารถใช้ร่วมกับกล่องพลาสติกเพื่อเก็บอะไหล่ขนาดเล็ก 

* ขนาดความกว้างระหว่างเสา (W) 2000-3000 x ความลึก (D) 2000-3000 x ความสูง (H) 2000-3000 mm
* น้ำหนักสินค้าที่วางได้ตั้งแต่ 15 - 50 kg/กล่อง
* โครงสร้างเป็นระบบประกอบน็อคดาวน์ (Knock down) สามารถปรับเปลี่ยนความกว้างช่องที่ใส่สินค้าได้ด้วยตัวเอง
* ระบบการเข้า-ออก สินค้าเป็นระบบ First in-First out ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีจำนวน SKU มากแต่ต้องการแบ่งหมวดหมู่ 

TBE